Thư viện


Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020

Ngày 29/08/2020 tức ngày 14/8 Âm Lịch, Hoa Viên Bỉnh An đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu với sự tham dự của 300 khách hàng.

Những khách hàng tham dự buổi lễ cũng được tham dự lễ cầu an cho gia dình và lễ cầu siêu cho các hương linh đang được an nghỉ tại đây.

Buổi lễ cầu siêu diễn ra với các nghi thức trang trọng gồm dâng hương, dâng hoa, lễ cầu siêu tưởng niệm, thuyết pháp về ý nghĩa của hiếu hạnh và nguyện cầu cho các hương linh sớm được siêu sanh tịnh độ.

Tất cả các khách hàng tham dự đều tuân thủ những nguyên tắc phòng/chống dịch bệnh Covid-19 một cách nghiêm túc nhất.

go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay