Dịch vụ


Quản lý khép kín với đội ngũ quản trang chuyên nghiệp, tận tâm. Cập nhật thông tin hình ảnh sanh phần, mộ phần và tang lễ. Thường xuyên vệ sinh chăm sóc...

  • Quản lý khép kín với đội ngũ quản trang chuyên nghiệp, tận tâm.
  • Cập nhật thông tin hình ảnh sanh phần, mộ phần và tang lễ.
  • Thường xuyên vệ sinh, chăm sóc mộ phần và môi trường xung quanh.
  • Thắp hương hằng ngày, cúng giỗ thay mặt gia đình.
  • Với đội ngũ Bảo vệ có nghiệp vụ cao, khuôn viên Hoa Viên Bình An sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối 24/7.
go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay