Dịch vụ


Các buổi khoá lễ tụng kinh hằng ngày cùng nhiều nghi lễ tâm linh tổ chức định kỳ sẽ giúp các hương linh an nghỉ nơi đây sớm vãng sanh cực lạc...

go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay