Chương trình ưu đãi

10/10/2023 8041

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng Đặc biệt nhân dịp ra mắt App "Hoa Viên Bình An" và kỷ niệm 8 năm ngày thành lập công ty như sau:

I. Thời gian áp dụng:

  • Từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023

II. Sản phẩm gia tộc:

  • Khu gia tộc Hưng Vượng, Minh Nguyệt
  • Khu mộ đơn/đôi Vạn Phúc

III. Chính sách bán hàng

1. Chính sách khu Gia Tộc: Hưng Vượng, Minh Nguyệt

  • Khách hàng đặt cọc và cài đặt thành công lần đầu tiên App "Hoa Viên Bình An" từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023 nhận ngay các ưu đãi sau

1.1 Thanh toán chậm 8 năm không lãi suất:

Đợt 1 Năm thứ nhất - Ký HĐCN 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 -8 Từ năm thứ 2 đến năm thứ 8 10% giá trị HĐCN/năm

1.2 Thanh toán nhanh 30 ngày: Chiết khấu lên đến 18% giá trị đất

Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị đất (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị đất

1.3 Ưu đãi mua nhiều: Chiết khấu mua nhiều lên đến 5%/giá đất như sau

STT SL Sản phẩm Mức chiết khấu Hình Thức
1 2 sản phẩm 1% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
2 3 sản phẩm 2%
3 4 sản phẩm 3%
4 5 sản phẩm 4%
5 Từ 6 sản phẩm trở lên 5%

1.4 Điều kiện và hình thức áp dụng:

  • Chỉ áp dụng với 28 khách hàng đầu tiên đặt cọc và cài đặt thành công App "Hoa Viên Bình An" 
  • Giá trị chiết khấu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá trị Hợp đồng chuyển nhượng.
  • Ưu đãi được cộng dồn trong chương trình.

LƯU Ý: Khách hàng phải thanh toán đủ 100% giá trị HĐCN khi có nhu cầu sử dụng.

2. Chính sách khu mộ đơn: Vạn Phúc

  • Khách hàng được ân hạn chi phí Chăm Sóc Bảo Quản lên đến 36 tháng khi cọc mua sản phẩm từ 10/10/2023 đến hết 31/12/2023

2.1 Thanh toán chậm 36 tháng không lãi suất:

Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 12 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN
Đợt 3 24 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 25% giá trị HĐCN
Đợt 4 36 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 25% giá trị HĐCN

2.2 Thanh toán nhanh 30 ngày: Chiết khấu lên đến 10% giá trị đất

Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị đất (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị đất
Đợt 3 36 tháng kể từ ngày ký HĐCN 100% phí Chăm sóc bảo quản

2.3 Điều kiện và hình thức áp dụng:

  • Giá trị chiết khấu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá trị Hợp đồng chuyển nhượng.

LƯU Ý: Khách hàng phải thanh toán đủ 100% giá trị HĐCN khi có nhu cầu sử dụng.

IV. Các quy định khác:

  • Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng đối với Sản phẩm của Chương trình này. 
go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay