Chương trình ưu đãi

01/04/2024 8807

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng Đặc biệt Mùa Thanh Minh 2024 như sau:

I. Thời gian áp dụng:

  • Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024

II. Sản phẩm:

  • Khu gia tộc Trường Lộc, Đại Lộc, Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc, Hưng Vượng, Phú Quý, Minh Nguyệt, Đại Phúc
  • Khu mộ đơn/đôi Khang Ninh, Vạn Phúc, Bình An, Công Danh

III. Chính sách bán hàng

1. Ưu đãi mua nhiều lên đến 5%/giá đất như sau (áp dụng sản phẩm mộ đơn + mộ gia tộc)

STT SL Sản phẩm Mức chiết khấu Hình Thức
1 2 sản phẩm 2% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
2 3 sản phẩm 3% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
3 4 sản phẩm 4% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
4 5 sản phẩm 5% Áp dụng chiết khấu trên giá đất

2. Ưu đãi thanh toán dành cho Mộ gia tộc:

  • Thanh toán nhanh KH được chiết khấu ngay 10%/giá đất, chi tiết:
Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị HĐCN
  • Thanh toán chậm 24 tháng không lãi suất:
Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN
Đợt 4 18 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 5 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN

***Điều kiện và hình thức áp dụng:

  • Giá trị chiết khấu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng chuyển nhượng.
  • Được cộng dồn các ưu đãi trong chương trình

IV. Các quy định khác:

  • Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng đối với Sản phẩm của Chương trình này. 
go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay