Chương trình ưu đãi

11/07/2024 9242

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng Đặc biệt Mùa Vu Lan 2024 như sau:

I. Thời gian áp dụng:

 • Từ ngày 11/07/2024 đến hết ngày 08/09/2024

II. Sản phẩm:

 • Khu gia tộc Trường Lộc, Đại Lộc, Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc, Hưng Vượng, Phú Quý, Minh Nguyệt, Đại Phúc
 • Khu mộ đơn/đôi Khang Ninh, Vạn Phúc, Bình An.

III. Chính sách bán hàng

1. Ưu đãi mua nhiều lên đến 5%/giá đất như sau (áp dụng sản phẩm mộ đơn + mộ gia tộc)

STT SL Sản phẩm Mức chiết khấu Hình Thức
1 2 sản phẩm 2% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
2 3 sản phẩm 3% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
3 4 sản phẩm 4% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
4 5 sản phẩm 5% Áp dụng chiết khấu trên giá đất

2. Ưu đãi thanh toán dành cho Mộ gia tộc:

 • Thanh toán nhanh KH được chiết khấu ngay 10%/giá đất
 • Ân hạn phí Chăm sóc bảo quản lên đến 24 tháng, với chi tiết như sau:
Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị Đất (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị Đất
Đợt 3 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 100% phí CSBQ (Áp dụng theo phí CSBQ ban hành năm 2024)
 • Thanh toán chậm 36 tháng không lãi suất:
Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 4 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN
Đợt 5 36 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN

3. Ưu đãi thanh toán dành cho Mộ đơn - Mộ đôi:

 • Thanh toán nhanh KH được chiết khấu ngay 10%/giá đất
Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị HĐCN
 • Thanh toán chậm 12 tháng không lãi suất:
Đợt 1 Ký HĐCN 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN

4. Điều kiện và hình thức áp dụng:

 • Giá trị chiết khấu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng chuyển nhượng.
 • Được cộng dồn các ưu đãi trong chương trình

IV. Các quy định khác:

 • Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng đối với Sản phẩm của Chương trình này. 
go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay
Button messenger
Chat ngay