Chương trình bán hàng Đặc biệt chào Xuân Quý Mão 2023

01/12/2022 6423

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình Đặc biệt chào Xuân Quý Mão 2023 như sau:

I. Thời gian áp dụng:

 • Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022

II. Sản phẩm gia tộc:

 • Khu Minh Nguyệt
 • Khu Hưng Vượng

III. Chính sách bán hàng

1. Chính sách Khu Minh Nguyệt

Khu Minh Nguyệt

1.1. Thanh toán nhanh: được tặng ngay 1 lượng vàng SJC-9999 - Chiết khấu ngay 10% giá đất

a. Điều kiện:

 • Khách cọc mua sản phẩm trong thời gian của chương trình này.
 • Khách hàng thanh toán 100% giá trị HĐCN trong 15 ngày kể từ ngày ký HĐCN.

Ưu đãi được tặng bằng hiện vật và trừ trực tiếp vào giá trị HĐCN, không có giá trị quy đổi thành tiền.

b. Chi tiết các đợt thanh toán 

Cọc Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022  
Đợt 1 Ký HĐCN - 07 ngày kể từ ngày cọc 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 15 ngày kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị HĐCN

1.2. Chính sách thanh toán chậm không lãi suất: 24 Tháng

 • Phương án 1
Cọc Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022  
Đợt 1 Ký HĐCN - 07 ngày kể từ ngày cọc  30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 03 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 3 06 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 4 09 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 5 12 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 6 15 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 7 18 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 8 24 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
 • Phương án 2
Cọc Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022  
Đợt 1 Ký HĐCN - 07 ngày kể từ ngày cọc  30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 4 18 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 5 24 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN
 • Phương án 3
Cọc Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022  
Đợt 1 Ký HĐCN - 07 ngày kể từ ngày cọc  30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 - 24 Mỗi Tháng kể từ ngày ký HĐCN 3% giá trị HĐCN
Đợt 25 24 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 1% giá trị HĐCN

2. Chính sách Khu Hưng Vượng

Khu Hưng Vượng

2.1. Thanh toán nhanh: được tặng ngay 1 lượng vàng SJC-9999

a. Điều kiện:

 • Khách cọc mua sản phẩm trong thời gian của chương trình này.
 • Khách hàng thanh toán 100% giá trị HĐCN trong 30 ngày kể từ ngày cọc.

Ưu đãi được tặng bằng hiện vật và không có giá trị quy đổi thành tiền.

b. Chi tiết các đợt thanh toán 

Cọc Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022 10% giá niêm yết
Đợt 1 Ký HĐCN - 07 ngày kể từ ngày cọc (không chậm hơn ngày 31/12/2022) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày tính từ ngày cọc 70% giá trị HĐCN

2.2. Chính sách thanh toán chậm không lãi suất: 12 Tháng

Cọc Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022 10% giá niêm yết
Đợt 1 Ký HĐCN - 07 ngày kể từ ngày cọc  30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 30% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 40% giá trị HĐCN

 2.3. Ưu đãi mua nhiều

STT SL Sản Phẩm Mức chiết khấu Hình thức
1 2 - 3 sản phẩm 3% Áp dụng chiết khấu trên giá đất
2 4 - 5 sản phẩm 4%
3 6 sản phẩm 5%
4 7 sản phẩm 6%
5 Từ 8 sản phẩm trở lên 8%

Điều kiện và Hình thức áp dụng: Chỉ áp dụng cho các sản phẩm được đặt mua bởi 1 Khách hàng đứng tên trên Thỏa thuận đặt cọc. Chiết khấu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt mà được trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

IV. Các quy định khác:

 • Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng đối với Sản phẩm của Chương trình này. 
go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay