Chương trình bán hàng Đặc biệt - Vu Lan mùa Hiếu Hạnh năm 2022

01/07/2022 6085

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng đặc biệt "Vu Lan mùa Hiếu Hạnh" năm 2022 như sau:

I. Thời gian áp dụng:

  • Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022

II. Sản phẩm:

  • Khu Thanh Long Vượng Tộc - Thanh Long Cát Tường,
  • Khu Trường Lộc - Đại Lộc,
  • Khu Khang Ninh - Vạn Phúc.

III. Chính sách bán hàng

1. Chính sách dành cho Khu Thanh Long Vượng Tộc, Thanh Long Cát Tường, Trường Lộc và Đại Lộc

a. Ưu đãi đặc biệt mùa Vu Lan:

  • Tặng "10 năm chi phí chăm sóc bảo quản" khi khách hàng cọc mua sản phẩm theo chương trình này.

b. Chính sách thanh toán nhanh

  • Chiết khấu 05% trên giá trị Đất
Cọc Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 100% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)

c. Chính sách thanh toán chậm: 12 Tháng

Cọc Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 30% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 40% giá trị HĐCN

2. Chính sách dành cho Khu Khang Ninh - Vạn Phúc

  • Ưu đãi đặc biệt mùa Vu Lan: Tặng "1 chỉ vàng SJC khi mua 2 sản phẩm" khi khách hàng cọc mua sản phẩm theo chương trình này.
Cọc Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 100% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)

IV. Các quy định khác:

  • Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng đối với Sản phẩm của Chương trình này.
go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay