Vu Lan Báo Hiếu 2020 Tại Hoa Viên Bình An Thông Báo Chương Trình Bán Hàng Đặc Biệt Mùa Vu Lan 2020

20/08/2020 46

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng Đặc Biệt Mùa Vu Lan 2020

I. Thời gian áp dụng:
Từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020

II. Sản phẩm áp dụng:
Sản phẩm: Khu Trường Lộc, Khu Khang Ninh
III. Chính sách bán hàng:
1. Ưu đãi dành cho “Khu Trường Lộc“
1.1 Quà Tặng Đặc Biệt 02 Chỉ Vàng SJC/Sản Phẩm

 • Đối tượng áp dụng: Dành cho tất cả khách hàng đặt thành công từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 30/08/2020.
 • Quà tặng là hiện vật và không có giá trị quy đổi ra thành tiền mặt
 • Quà tặng được chốt tại thời điểm khách hàng thanh toán đủ 30% giá trị HĐCN

1.2 Chính sách thanh toán nhanh:

 • Chiết khấu 10% trên giá đất
 • Đối tượng áp dụng: Dành cho tất cả khách hàng đặt cọc mua sản phẩm từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020
 • Thanh toán đủ 100% giá đất ngay tại thời điểm ký HĐCN
 • Khoản chiết khấu này không có giá trị quy đổi ra thành tiền mặt và khách hàng được trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN

 

Cọc Từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020 50,000,000 VNĐ
Đợt 1 Ký HĐCN (15 ngày sau khi ký TTC) 100% Giá trị đất (bao gồm cọc)
Đợt 2 Trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 100% Phí CSBQ

1.3 Chính sách thanh toán chậm: Khách hàng có thể chọn thanh toán chậm trong vòng 24 tháng

Cọc Từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020 50,000,000 VNĐ (Gia tộc)
Đợt 1 Ký HĐCN (15 ngày sau khi ký TTC) Đủ 30% (bao gồm cọc)
Đợt 2 03 tháng kể từ ngày ký HĐCN 30%
Đợt 3 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20%
Đợt 4 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20%

2. Ưu đãi dành cho “Khu Khang Ninh“

 • Đối tượng áp dụng: Dành cho tất cả khách hàng đặt cọc mua sản phẩm từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020

2.1 Chính sách thanh toán nhanh:

 • Chiết khấu 10% trên giá đất khi khách hàng đặt cọc thành công từ 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020.
 • Ân hạn phí chăm sóc bảo quản lên đến 24 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng. (HĐCN)
 • Thanh toán đủ 100% giá đất ngay tại thời điểm ký HĐCN
 • Khoản chiết khấu này không có giá trị quy đổi ra thành tiền mặt và khách hàng được trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN)
Cọc Từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020 10,000,000 VNĐ
Đợt 1 Ký HĐCN (15 ngày sau khi ký TTC) Đủ 100% Giá trị đất và kim tĩnh (bao gồm cọc)
Đợt 2 Trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 100% Phí CSBQ

2.2 Chính sách thanh toán chậm: Khách hàng có thể chọn thanh toán chậm trong vòng 24 tháng

Cọc Từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020 10,000,000 VNĐ (Mộ đơn)
Đợt 1 Ký HĐCN (15 ngày sau khi ký TTC) Đủ 30% (bao gồm cọc)
Đợt 2     02 tháng kể từ ngày ký HĐCN 30%
Đợt 3 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20%
Đợt 4 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20%

IV. Các quy định khác:
– Chính sách ưu đãi, khuyến mãi giảm giá sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Chính sách thanh toán nhanh

– Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng khi mua các sản phẩm Khang Ninh, Trường Lộc.

 

go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay