VTV9 – LỄ MỞ BÁN KHU THANH LONG VƯỢNG TỘC

Khách sạn The Reverie Saigon ngày 06/07/2019