Flycam Hoa Viên Bình An

Thông Báo Chương Trình Bán Hàng Tháng 06 – 2021

Thông Báo Chương Trình Bán Hàng Tháng 06 – 2021

Mở bán khu Thanh Long T6 -2021

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng tháng 06 – 2021 như sau:

I. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 18/07/2021

II. Sản phẩm mở bán:

  • Khu mộ Thanh Long Cát Tường
  • Khu mộ Thanh Long Vượng Tộc
  • Khu mộ Đại Lộc
  • Khu mộ Trường Lộc

III. Chính sách bán hàng:

1. Chính sách thanh toán nhanh:

Khách hàng được “Chiết khấu ngay 5%/giá trị HĐCN” nếu thanh toán nhanh 100% giá trị HĐCN trong 30 ngày kể từ ngày cọc.

Cọc Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 18/07/2021 50,000,000 VNĐ
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 Hoàn tất thanh toán – 30 ngày kể từ ngày cọc 70% giá trị HĐCN

2. Chính sách thanh toán chậm:

Khách hàng được thong thả thanh toán giá trị HĐCN trong thời gian 24 tháng.

Cọc Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 18/07/2021 50,000,000 VNĐ
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày cọc 10% giá trị HĐCN
Đợt 3 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 4 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 5 18 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 6 21 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 7 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN

IV. Các quy định khác:

Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng khi mua các sản phẩm Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc, Trường Lộc, Đại Lộc

2069
492