Thông Báo Chương Trình Bán Hàng Tháng 06 – 2021

11/06/2021 103

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng tháng 06 – 2021 như sau:

I. Thời gian áp dụng:
Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 18/07/2021

II. Sản phẩm mở bán:

  • Khu mộ Thanh Long Cát Tường
  • Khu mộ Thanh Long Vượng Tộc
  • Khu mộ Đại Lộc
  • Khu mộ Trường Lộc

           

 

           

III. Chính sách bán hàng:
1. Chính sách thanh toán nhanh:

Khách hàng được “Chiết khấu ngay 5%/giá trị HĐCN” nếu thanh toán nhanh 100% giá trị HĐCN trong 30 ngày kể từ ngày cọc.

Cọc Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 18/07/2021 50,000,000 VNĐ
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 Hoàn tất thanh toán – 30 ngày kể từ ngày cọc 70% giá trị HĐCN

 

2. Chính sách thanh toán chậm:
Khách hàng được thong thả thanh toán giá trị HĐCN trong thời gian 24 tháng.

Cọc Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 18/07/2021 50,000,000 VNĐ
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày cọc 10% giá trị HĐCN
Đợt 3 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 4 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 5 18 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 6 21 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 7 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN

 

IV. Các quy định khác:
Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng khi mua các sản phẩm Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc, Trường Lộc, Đại Lộc

go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay