Thông Báo Chương Trình Bán Hàng Mùa Vu Lan 2021

12/10/2021 121

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng mùa Vu Lan 2021 như sau:

I. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 08/08/2021 đến hết ngày 10/10/2021

II. Sản phẩm mở bán:

  • Khu mộ Thanh Long Cát Tường
  • Khu mộ Thanh Long Vượng Tộc
  • Khu mộ Đại Lộc
  • Khu mộ Trường Lộc
  • Khu mộ Vạn Phúc

     

          

III. Ưu Đãi Đặc Biệt: Dành cho Khách hàng “Giữ chỗ”

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 08/08/2021 đến hết ngày 09/09/2021
  • Khách hàng khi đăng ký giữ chỗ (20 triệu đồng/suất) được tặng 01 lượng vàng SJC đối với sản phẩm thuộc các khu Gia Tộc và 01 chỉ vàng SJC đối với sản phẩm thuộc khu Vạn Phúc.
  • Ưu đãi không nhận hiện vật mà quy đổi vào giá trị HĐCN.

IV. Chính sách bán hàng:

1. Chính sách thanh toán nhanh trong 6 tháng:

Khách hàng được “Chiết khấu ngay 5%/giá trị HĐCN” 

Cọc Từ ngày 08/08/2021 đến hết ngày 10/10/2021  
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị đất (bao gồm cọc)
Đợt 2 03 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị đất
Đợt 3 06 Tháng kể từ ngày ký HĐCN Chi phí CSBQ

Ghi chú: Trường hợp khách hàng muốn ân hạn chi phí CSBQ trong 02 năm (kể từ ngày ký HĐCN) thì chi phí này sẽ không áp dụng chiết khấu 5% và được thể hiện theo giá niêm yết trên HĐCN.

2. Chính sách thanh toán chậm:

Khách hàng được thong thả thanh toán giá trị HĐCN trong thời gian 24 tháng.

Cọc Từ ngày 08/08/2021 đến hết ngày 10/10/2021  
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 30 ngày kể từ ngày cọc 10% giá trị HĐCN
Đợt 3 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 4 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 5 18 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 6 21 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 7 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 20% giá trị HĐCN

3. Ưu đãi gom mua chung:

Số lượng sản phẩm Mức chiết khấu
Từ 02 sản phẩm 2%
Từ 03 đến 04 sản phẩm 3%
Từ 05 sản phẩm 5%

Ghi chú: Ưu đãi gom mua chung được cộng dồn với các mức ưu đãi khác.

V. Các quy định khác:

Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng khi mua các sản phẩm Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc, Trường Lộc, Đại Lộc

go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay