Ngập Tràn Ưu Đãi Cho Cuộc Sống Bình Thường Mới

27/12/2021 6660

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng Ngập Tràn Ưu Đãi “Cho Cuộc Sống Bình Thường Mới” như sau:

I. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021

II. Sản phẩm mở bán:

  • Khu mộ Thanh Long Cát Tường
  • Khu mộ Thanh Long Vượng Tộc
  • Khu mộ Khang Ninh

III. Chính sách bán hàng Khu Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc

     

3.1. Chính sách thanh toán nhanh

a. Trong 6 tháng: Chiết khấu 6% trên giá trị HĐCN

Cọc Từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 03 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 30% giá trị HĐCN
Đợt 3 06 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 40% giá trị HĐCN

b. Trong 3 tháng: Chiết khấu 8% trên giá trị HĐCN

Cọc Từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 03 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 70% giá trị HĐCN

Đặc biệt: Thanh toán 100%  ngay sau khi ký hợp đồng nhận chiết khấu thêm 2% giá trị HĐCN.

3.2. Chính sách thanh toán chậm:

a. Trong 24 tháng.

Cọc Từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021  
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 03 tháng kể từ ngày ký HĐCN 10% giá trị HĐCN
Đợt 3 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 4 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 5 18 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN
Đợt 6 24 tháng kể từ ngày ký HĐCN 15% giá trị HĐCN

b. Trong 12 tháng: chiết khấu 3% trên giá trị HĐCN

Cọc Từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021  
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 tháng kể từ ngày ký HĐCN 30% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 tháng kể từ ngày ký HĐCN 40% giá trị HĐCN

IV. Chính sách bán hàng Khu Khang Ninh trọn gói

4.1. Dành cho khách hàng

  • Sử dụng chôn tro, cốt
  • Có người thân mất vì nguyên nhân “Covid-19” và đã được hỏa táng.

4.2. Chính sách bán hàng

a. Sản phẩm khu Khang Ninh: áp dụng cho các “vị trí khác” trên bảng giá niêm yết.

b. Giá bán trọn gói 1 sản phẩm: 150 Triệu đồng. Gồm có:

  • Giá đất: 77.000.000  đồng
  • Kim tĩnh: 15.000.000 đồng
  • Phí CSBQ: Miễn phí
  • Mộ đá khối – Đá đen An Khê: 58.000.000 đồng

*** Ưu đãi Đặc Biệt cho “100 suất đăng ký đầu tiên” với giá 138 triệu đồng / sản phẩm

c. Hình thức thanh toán: Hoàn tất thanh toán 100% ngay sau khi ký HĐCN

V. Các quy định khác:

Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng khi mua các sản phẩm Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc, Khang Ninh

go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay