HTV9 – HOA VIÊN BÌNH AN – Hoa viên Việt Nam đầu tiên là Thành viên Quốc Tế của NFDA – Hiệp hội Quản trang Hoa Kỳ