FBNC – LỄ MỞ BÁN KHU THANH LONG NGÀY 06/07/2019 – KHÁCH SẠN REVERIE SAIGON