CHỈ CẦN VỀ NHÀ, SẼ TÌM THẤY BÌNH AN!
Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta thường sẽ có 3 ngôi nhà.
Ngôi nhà thứ nhất là ngôi nhà trong bụng mẹ
Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà chúng ta vẫn thường ở
Vậy ngôi nhà thứ ba của chúng ta là ngôi nhà như thế nào?