Sau sự kiện công bố thông tin Hoa viên Bình An Long Thành được công nhận là Hoa viên duy nhất của Việt Nam là thành viên của Hiệp hội quản trang Mỹ (NFDA) vào tháng 7 vừa qua, đơn vị này tiếp tục tổ chức lễ “Công bố đại sứ thương hiệu” với sự tham gia của hơn 150 nghệ sĩ, cơ quan truyền thông báo đài.