Ứng dụng Phong Thuỷ Long Mạch  chính xác mang đến Minh Vượng cho tổ tiên.
Khoá Phong Thuỷ Long Mạch do sư phụ Goh Kim Hua đến từ Singapore thuyết giảng sẽ khai mở duyên may nhằm mang đến cho gia đình và con cháu vượng khí và tài lộc đời đời…