Chương trình bán hàng tháng 5-6/2022

09/05/2022 1770

Công ty TNHH Hoa Viên Bình An thông báo Chương trình bán hàng tháng 5-6 năm 2022 như sau:

I. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 03/05/2022 đến hết ngày 30/06/2022

II. Sản phẩm mở bán:

  • Khu mộ Đại Lộc
  • Khu mộ Khang Ninh

III. Chính sách bán hàng Khu Đại Lộc

3.1. Chính sách mua nhiều

Số TT Số lượng sản phẩm Mức chiết khấu Hình thức
1 2 sản phẩm 2% - Áp dụng trên giá đất
2 3 sản phẩm 3%
3 4 sản phẩm 4%
4 Từ 5 sản phẩm 5%

3.1. Chính sách thanh toán nhanh

Chiết khấu 10% trên giá trị Đất

Cọc Từ ngày 03/05/2022 đến hết ngày 30/06/2022
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 100% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)

3.2. Chính sách thanh toán chậm: 12 Tháng

Cọc Từ ngày 03/05/2022 đến hết ngày 30/06/2022
Đợt 1 Ký HĐCN (07 ngày kể từ ngày cọc) 30% giá trị HĐCN (bao gồm cọc)
Đợt 2 06 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 30% giá trị HĐCN
Đợt 3 12 Tháng kể từ ngày ký HĐCN 40% giá trị HĐCN

IV. Chính sách bán hàng Khu Khang Ninh trọn gói

Thời gian áp dụng: 10/02/2022 - 30/06/2022

4.1. Dành cho khách hàng

  • Sử dụng chôn tro, cốt
  • Có người thân mất vì nguyên nhân “Covid-19” và đã được hỏa táng.

4.2. Chính sách bán hàng

a. Sản phẩm khu Khang Ninh: áp dụng cho các “vị trí khác” trên bảng giá niêm yết.

b. Giá bán trọn gói 1 sản phẩm: 150 Triệu đồng. Gồm có:

  • Giá đất: 77.000.000  đồng
  • Kim tĩnh: 15.000.000 đồng
  • Phí CSBQ: Miễn phí
  • Mộ đá khối – Đá đen An Khê: 58.000.000 đồng

c. Hình thức thanh toán: Hoàn tất thanh toán 100% ngay sau khi ký HĐCN

V. Các quy định khác:

- Ưu đãi được cộng dồn và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và được trừ trực tiếp vào giá trị HĐCN

- Ưu đãi thẻ VIP không được áp dụng đối với Sản phẩm của Chương trình này.

go top
Button play video vr360
Mở VR360
Button messenger
Chat ngay